Інформація про школу

СЗОШ №1 – АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН ЮНЕСКО

Асоційована школа ЮНЕСКО – загальноосвітній навчальний заклад, що бере участь у міжнародному Проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО (започаткованому у 1953 році), діяльність якого направлена на посилення гуманістичних, етичних, культурних та міжнародних аспектів освіти.
26 квітня 1994 р. СЗОШ № 1 стала асоційованим членом ЮНЕСКО – спеціальної установи ООН, що сприяє зміцненню миру та безпеки, співпраці народів через розвиток науки, освіти, культури.
Головним документом, що засвідчує статус навчального закладу як асоційованої школи ЮНЕСКО, є сертифікат, підписаний Генеральним директором ЮНЕСКО.
Головна мета проекту – забезпечення глибоких знань у галузі прав людини, демократії, міжкультурних зв’язків та захисту довкілля в системі ООН.
Роботу асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні координує Національна комісія України у справах ЮНЕСКО через Міністерство освіти і науки України та Координаційну раду проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні.
Основні теми дослідження визначеними ЮНЕСКО:
 • Вивчення світових проблем і роль системи ООН в їхньому врегулюванні;
 • Права людини;
 • Інші країни та культури;
 • Освіта для сталого розвитку.
Пріоритетні цілі діяльності АШЮ:
 • Виховання дітей та молоді в дусі миру та демократії;
 • Взаєморозуміння між народами на шляху реального співробітництва і збагачення культур;
 • Збереження історичної пам’яті власного народу і людства в цілому;
 • Відчуття особистої причетності до розв’язання світових проблем.
Основні форми діяльності асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні:
 • Участь у міжнародних освітніх проектах;
 • Розвиток молодіжної, дитячої дипломатії;
 • Визначення пам’ятних дат ООН;
 • Проведення семінарів, конференцій, фестивалів, організація літніх таборів.

СЗОШ №1 – ШКОЛА МИРУ

«Мережа шкіл миру» – добровільний проект, який здійснюється за ініціативою Музею миротворчих операцій, сприяння та підтримки Інформаційного центру ООН в Україні, Росії та Білорусі, Московського інституту відкритої освіти та загальноосвітніх установ Москви і регіонів Росії з метою розвитку нових ідей, отриманих в ході здійснення проекту «Модель миротворчості ООН».
Головна мета програми «Мережа шкіл миру» – створення умов для обміну досвідом роботи українських і зарубіжних освітніх установ, зацікавлених у громадянському вихованні школярів у дусі миротворчості.
Свідоцтво школи миру – документ, що підтверджує досягнення школи у сфері миротворчого виховання учнів. Звання школи миру підтверджується щорічно. 
29 травня 2012 року СЗОШ № 1 за підсумками діяльності в рамках програми «МЕРЕЖА ШКІЛ МИРУ» отримала почесне право на звання Школа Миру 2012.
Основні завдання організації:
 • Об’єднати дитячі колективи та учнівські організації в сумісній багато – профільній діяльності, направленій на поєднання загальнолюдських духовних цінностей з національною історією та культурою, сприяти розвитку особистості Юного Миротворця;
 • Виховувати людину демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, історії, культури, екології, віросповідання та мови спілкування народів світу;
 • Сприяти здійсненню миротворчої діяльності в сім’ї, на вулиці, в школі, на рівні міста і регіону;
 • Впровадження волонтерського руху серед дітей, організація гуманітарної допомоги ветеранам війни та людям похилого віку;
 • Вивчати та досліджувати миротворчу діяльність Збройних Сил та МВС України.
Члени організації слідують основним заповідям миротворця:
 • дружба, товариство і взаємодопомога;
 • свободи і рівності кожного;
 • чесності і справедливості;
 • єдності слова і справи;
 • турботи милосердя.

СЗОШ №1 – ШКОЛА ДИТЯЧОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Мета діяльності навчального закладу як школи дитячої дипломатії:

 • розвиток дитячої дипломатії як складової частини громадянського виховання учнів та механізму залучення молоді до процесів створення позитивного іміджу України;
 • виховання толерантності і поваги до інших шляхом залучення учнів до інтернаціональних зв’язків;
 • сприяння вихованню учнівської молоді в дусі спільних європейських цінностей;
 • створення сприятливих умов для творчої самореалізації та гармонійного розвитку особистості;
 • удосконалення та практичне оволодіння іноземними мовами;
 • поширення знань з проблем громадянської освіти, прав людини та демократичних стосунків;
 • розвиток дружніх зв’язків та співробітництва між молоддю України та інших держав;
 • розвиток комунікативних навичок спілкування;
 • формування та виховання молодих лідерів;
 • ознайомлення учнів з культурою, мовою, традиціями, пам’ятками архітектури та історією народів Європи та світу;
 • оволодіння учнями вміннями та навичками, ціннісними орієнтирами та громадянськими компетенціями.

​Завдання навчального закладу «Школа дитячої дипломатії»:

 • поширення нових форм позашкільної діяльності учнів;
 • реалізація проектів: «Школа української та німецької культури», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні», «Юний лінгвіст»;
 • співпраця із вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, євроклубами в Україні та за кордоном, ведення листування та організація зустрічей, спільних проектів та заходів, організація обміну учнів;
 • заохочення до вивчення іноземних мов;
 • творча співпраця з асоційованими школами ЮНЕСКО;
 • активізація роботи клубів: «Друзі ЮНЕСКО», клубу юних миротворців «Діти миру», «Патріот», «Літературний»;
 • розвиток учнівського самоврядування;
 • підготовка молоді до життя і праці в об’єднаній Європі;
 • формування позитивного іміджу України.

Модель «Школа дитячої дипломатії»

Контакти
32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Польський ринок, 6(03849) 2-15-13 kpschool1@gmail.com

Карта сайта